I slutet av 1972 bestämde sig Arvid Nordquist för att börja kvalitetsdeklarera kaffet på sina förpackningar. – Vi har länge varit medvetna om den brist avsaknaden av en kvalitetsdeklaration för kaffe innebär, sa Arvid Nordquists kaffeexpert Erik Nilsson.

Konsumenterna och matskribenterna hade länge krävt att få veta vad burkarna innehöll, och misstankar hade uttalats om att anledningen till att just kaffe inte innehållsdeklarerades som andra varor var att rosterierna inte vågade avslöja innehållet i förpackningarna. På Arvid Nordquists förpackningar skulle det från och med våren 1973 tydligt stå vilka bönsorter som kaffet innehöll och från vilka länder bönorna härstammade. Ett nytt kaffeemballage togs fram för ändamålet.

– Vad själva kaffet beträffar så har ingen förändring skett. Vi har nu som förut enbart Arabica-sorter i vårt kaffe, som importeras från Santos, Colombia, Centralamerika och Kenya. Det finns en rad olika kvaliteter av kaffe från vart och ett av dessa länder, men vi håller oss uteslutande till de högsta kvaliteterna, sa Erik Nilsson i Arvid Nordquist- nytt i december 1972.

Foldern ”Först i Sverige”

Arvid Nordquist tog för ändamålet fram foldern ”Först i Sverige” som skickades ut till återförsäljarna av kaffe. Där stod det bland annat: ”Nu behöver man inte längre öppna kaffeburken för att se vad man får för pengarna. Om man väljer Classic. Det kommer Dina kunder att få veta under våren.”

Att kvaliteten var viktig framgick tydligt av foldern:

Du har just läst den kvalitetsdeklaration som nu finns utanpå Classic-burken. Den har vi gjort för att Dina kunder har rätt att få veta vad som finns i kaffeburken – för att kunna väga pris mot kvalitet. Den har vi gjort för att uttrycka vår uppfattning om vad som menas med svensk kaffekvalitet.

Författare
Eva Häggmark

Först i Sverige
Ett utdrag ur en broschyr kring hur Classic kaffe var först i Sverige med kvalitetsdeklaration.
Period: 1972
Kreatör: Okänd
Motiv-ID: DA2013-10624-SE_CFN_AN_AN_ofor_0122.tif

Classic kaffe
Mellanrost. På burk.
Kreatör: Okänd
Motiv-ID: DA2013-10528-SE_CFN_AN_AN_K1e.17_0009.tif