Centrum för Näringslivshistoria, CfN, har på uppdrag av Arvid Nordquist producerat denna webbsida. Alla artiklar är baserade på Arvid Nordquists historiska material som finns deponerat hos Centrum för Näringslivshistoria.

Har du minnen från Arvid Nordquist som t.ex. anställd, kund eller leverantör? Hör gärna av dig och berätta. Kanske har du även gamla bilder, broschyrer eller annat material som kan vara intressant att bevara för framtiden? Kontakta oss gärna i så fall via mail.

Vi har arbetat för att finna rätt upphovsrättsinnehavare till samtliga använda fotografier och andra medier. Om någon trots detta anser sig ha blivit kränkt i sin upphovsrätt ber vi er att kontakta oss.

Kontaktuppgifter

Arvid Nordquist
Ekensbergsvägen 117
Box 1285
171 25 Solna
Tfn vx: 08-799 18 00
E-post: info@arvidnordquist.se
Hemsida: www.arvidnordquist.se

Centrum för Näringslivshistoria
Grindstuvägen 48–50
167 33 Bromma
Tel vx: 08-634 99 00
E-post: info@naringslivshistoria.se
eller bildochfakta@naringslivshistoria.se
Hemsida: www.naringslivshistoria.se