I slutet av 1950-talet bestämde Bengt Nordquist att företagets kaffe skulle rostas i Sverige för att kvaliteten lättare skulle kunna kontrolleras. Till en början rostades det egna kaffet som såldes i butiken av en ”lönnrostare” i Värtahamnen. Ett rosteri började byggas i Solna och stod färdigt 1961.

Under 1950-talet var Arvid Nordquist agent för kaffe från Chase & Sandborn i Sverige. På den tiden hade företaget åtta lagerställen runt om i Stockholm, men sedan bestämde man sig för att bygga en egen anläggning där allt kunde samlas, däribland rosteriet.

Ökad efterfrågan på Classic

När sedan det egna kaffet Classic introducerades 1962 var det under en period som ur konkurrenssynpunkt var den svårast tänkbara. Trots detta gick lanseringen bra och efterfrågan fortsatte att öka under hela 1960-talet. Till exempel ökade försäljningen under 1966 med 45 procent jämfört med året innan.

Vad var då anledningen till framgången? Bland annat hängde det förmodligen samman med att kaffet var komponerat av särskilt goda och dyra kaffesorter från Brasilien, Kenya, Guatemala, Costa Rica samt speciellt lagrat Java-kaffe. Det ligger enormt mycket arbete bakom att skaffa bra råkaffe.

Ständiga kontroller

En annan framgångsfaktor var att det i produktionen förekommer ständiga kontroller av kvalitet, rostning och blandning samt löpande provsmakningar av den färdiga produkten. Dessutom var rosteriets tekniska utrustning toppmodern och personalen yrkesskicklig. Kaffeavdelningen med rosteriet sysselsatte på 1960-talet 13 personer.

Rosteriet fungerade bra men blev med åren för litet, och man blev tvungna att bygga ut det. Den fjärde februari 1982 var det dags för taklagsfest, och lokalerna med nya toppmoderna maskiner visades upp. Bland annat infördes nu en ny teknik där man med hjälp av elektronik blandade råkaffet till satser på 252 kilo som med hjälp av tryckluft transporterades till rostningsanläggningen. Där rostades sedan kaffet i fem minuter med 540 grader C varmluft.

Djupare smak

Det gav en bättre aromutveckling och djupare smak än den tidigare rostningsmetoden med direktvärme och lägre temperaturer. För att den exakta malningsgraden skulle hållas konstant kontrollerades och analyserades de vattenkylda kvarnarna ständigt.
Den 1 juni 1982 var produktionen i full gång.

Författare
Eva Häggmark

Classic kaffe-rosteriet
Plats: Stockholm
Kreatör: Okänd
Motiv-ID: DA2013-10099-SE_CFN_AN_AN_K1b.3_0007.tif

Chase & Sunborn coffee
Kaffeburkar.
Kreatör: Okänd
Motiv-ID: DA2013-09839-SE_CFN_AN_AN_K1a.3_0004.tif

Classic kaffe-rosteriet
I kvarnrummet mals kaffet med vattenkylda kvarnar. Kallmalet kaffe behåller den flyktiga kaffearomen bättre.
Period: 1983
Plats: Stockholm
Kreatör: Okänd
Motiv-ID: DA2013-10090-SE_CFN_AN_AN_K1b.2_0024.tif

Classic kaffe-rosteriet
Plats: Stockholm
Kreatör: Okänd
Motiv-ID: DA2013-10089-SE_CFN_AN_AN_K1b.2_0023.tif

Classic kaffe
Burk och säck.
Kreatör: Okänd
Motiv-ID: DA2013-09836-SE_CFN_AN_AN_K1a.3_0001.tif

Classic kaffe
Förpackningar på produktionsband.
Fotograf: Anders Hanser
Motiv-ID: DA2013-09880-SE_CFN_AN_AN_K1a.5_0008.tif