Passionen för kaffe har alltid varit en hörnsten i Arvid Nordquists verksamhet. Och när Arvids son Bengt Nordquist tog över verksamheten blev kärleken till kaffet ännu tydligare.

Det var tuffa tider i hela Europa när Bengt Nordquist tillträdde som vd 1941. Direkt efter andra världskrigets utbrott 1939 hade den nytillsatta krigstidsförvaltningen infört ransonering av vissa varor i Sverige. Till att börja med delade myndigheterna ut provisoriska kuponger där varan inte angavs, men efter den tyska ockupationen av Danmark och Norge i april 1940 skärptes läget avsevärt.

Kaffet en dyrgrip under krigsåren

Kaffe var väldigt dyrt under beredskapsåren. Ett kilo kaffe kostade 4:76 kronor 1941, och den genomsnittliga lönen för kvinnor var 1:01 i timmen. Med andra ord tog det närmare fem timmar att tjäna ihop pengar till ett kilo kaffe för en kvinna. Männen behövde inte arbeta lika länge eftersom deras genomsnittslön var 1:64 i timmen.

Även om nu pengarna fanns till att köpa det eftertraktade kaffet, fanns det stora begränsningar på hur mycket kaffe var och en fick lov att köpa. Sommaren 1941 skulle ett halvt kilo kaffe räcka till en person i femton veckor. Det var inte förrän den 18 augusti 1951 som kaffe åter fick säljas fritt.

Agentur för amerikanskt kaffe

En av produkterna i Arvid Nordquists sortiment under 1950-talet var det amerikanska kaffemärket Chase & Sanborn som man var svensk agent för. Under en längre tid levde det sida vid sida med det egna Arvid Nordquist Kaffe. På den här tiden hade företaget åtta lagerställen runt om i Stockholm, men med tiden kom tankar om att bygga en anläggning där allt kunde samlas. Man valde slutligen Solna, eftersom kommunen låg nära Bromma flygplats. När sedan projekteringen började 1958 bestämde man sig för att även bygga ett eget rosteri i samma hus. På så sätt kunde företaget producera sitt eget kaffe och sakta fasa ut agenturen för Chase & Sanborn.

Rosteriet stod färdigt 1961 och 1962 lanserades Classic kaffe. Trots den starka konkurrenssituationen i början av 1962 blev kaffet snabbt populärt vid lanseringen. Vid den här tiden fanns bara en sorts rostning av Classic kaffe – mörkrost. Det dröjde till 1968 innan Classic mellanrost lanserades – men det blev då en succé.

Författare
Eva Häggmark

Classic kaffe
Kaffebönor.
Fotograf: Anders Hanser
Motiv-ID: DA2013-09882-SE_CFN_AN_AN_K1a.5_0010.tif

Chase & Sunborn coffee
Kaffeburkar.
Kreatör: Okänd Motiv-ID: DA2013-09839-SE_CFN_AN_AN_K1a.3_0004.tif

Classic kaffe-rosteriet
Plats: Stockholm
Kreatör: Okänd
Motiv-ID: DA2013-10075-SE_CFN_AN_AN_K1b.2_0009.tif

Classic kaffe
Tre burkar och säck.
Kreatör: Okänd
Motiv-ID: DA2013-09838-SE_CFN_AN_AN_K1a.3_0003.tif

Classic kaffe
Förpackning.
Kreatör: Okänd
Motiv-ID: DA2013-09861-SE_CFN_AN_AN_K1a.4_0006.tif

Classic kaffe
Förpackning.
Kreatör: Okänd
Motiv-ID: DA2013-09863-SE_CFN_AN_AN_K1a.4_0008.tif