Nittonhundratalets första årtionden var dramatiska för Arvid Nordquist, både privat och yrkesmässigt. I september 1907 gifte han sig med Walborg Taube, och i oktober samma år bildade han och fyra andra personer handelsaktiebolaget Arvid Nordquist.

Trots att företaget var välskött och hade en stabil verksamhet, hotades det allvarligt av stora händelser i världen. 1914 bröt första världskriget ut och hela Europa stod i brand.

Hungerkravaller

Även om Sverige var neutralt och inte drabbades lika hårt som de stridande länderna, var krigets effekter påtagliga för svenskarna. Priserna steg på de få varor som fanns i affärerna och ransoneringskort infördes. Dessutom fick Sverige 1917 en av de sämsta skördarna på 50 år. Många led svårt, och hungerkravaller utbröt i Stockholm i maj när desperata mödrar försökte skaffa mat till sina barn.

All vinimport förbjöds 1917

Trots ransonering och i det närmaste obefintlig importhandel lyckades företaget Arvid Nordquist bedriva en viss verksamhet. Men snart kom nästa svårighet: 1917 infördes motboken i ett försök att stävja alkoholkonsumtionen i Sverige. All vinimport förbjöds och Systembolaget fick försäljningsmonopol. Företaget påverkades drastiskt eftersom omsättningen på den tiden till 60 procent bestod av vin.

Den 8 september 1922 avled Arvid Nordquist, endast 64 år gammal. Dödsorsaken var det som på den tiden kallades hjärtförlamning, förmodligen hjärtinfarkt. När Arvid dog var sonen Bengt bara nio år. Men Arvid hade under ett antal år varit förutseende och delegerat ansvaret till vice vd:n Ernst Thelén. Han blev vd fram till 1941 då han gick bort och Bengt Nordquist var tillräckligt inarbetad i verksamheten för att kunna axla vd-rollen.

Författare
Eva Häggmark

Annons
Gammal Arvid Nordquist-annons.
Kreatör: Okänd
Motiv-ID: DA2013-10408-SE_CFN_AN_AN_K1e.3_0002.tif

Direktör Arvid Nordquist
Med firmans sista häst. Till vänster Bengt Nordquist som barn.
Kreatör: Okänd
Motiv-ID: DA2013-05699-AN000029.tif

Arvid och Walborg Nordquists gravsten
Plats: Stockholm
Kreatör: Okänd
Motiv-ID: DA2013-10188-SE_CFN_AN_AN_K1c.2_0001.tif

Ernst Thelén
Kreatör: Okänd
Motiv-ID: DA2013-10387-SE_CFN_AN_AN_K1d.1_0006.tif