För Arvid Nordquist har det fallit sig naturligt att samarbeta med andra familjeföretag. Bland annat har man långtgående samarbeten med familjen McIlhenny som tillverkar den välkända Tabascosåsen och med familjen Hipp som säljer ekologisk barnmat.

När Bengt Nordquist tog över företaget 1941 stod han inför faktum: Om bolaget skulle överleva var det upp till honom och ingen annan. Hans syster Karin hade sålt sin del av företaget. Så Bengt, som saknade sin far enormt, fyllde tomrummet med hårt arbete.

I traditionella aktiebolag delas ansvaret mellan flera parter medan det i ett familjeföretag är familjemedlemmarna som är ägare och ingår i styrelse och ledning. Bengt Nordquist kände ett väldigt starkt ansvar för det han hade ärvt och formulerade det på följande sätt: ”Företaget är inte till för familjen. Familjen är till för företaget.”

Allt bygger på relationer

”Hela företaget är byggt på relationer med människor”, sa Bengt till Svenska Dagbladet 1987. ”Vi har varit ett familjeföretag sedan starten, och det bör vara en trygghet även för de anställda. Det krävs naturligtvis att vi hela tiden förändrar oss till handelns struktur, men så länge vi i familjen sätter arbetet och företaget i främsta rummet kan de anställda känna sig trygga.”

Bengt son Anders Nordquist tog 1990 över ansvaret för inköp, kvalitetssäkring och produktion av företagets kaffe efter Erik Nilsson, som gick i pension. Bengt Nordquist avled 1991, 78 år gammal. Då hade han arbetat i företaget varje dag i 56 år!

Anders Nordquist blev vd i företaget 1995.

Författare
Eva Häggmark

Anders Nordquist
Plats: Stockholm
Kreatör: Okänd
Motiv-ID: DA2013-10383-SE_CFN_AN_AN_K1d.1_0002.tif

Mcilhenny Co Tabasco
Kreatör: Okänd
Motiv-ID: DA2013-10019-SE_CFN_AN_AN_K1a.23_0011.tif

Bengt Nordquist
Vid sitt skrivbord.
Plats: Stockholm
Kreatör: Okänd
Motiv-ID: DA2013-10390-SE_CFN_AN_AN_K1d.1_0009.tif

Erik Nordquist
Kreatör: Okänd
Motiv-ID: DA2013-10398-SE_CFN_AN_AN_K1d.4_0003.tif