Utbildning har alltid stått högt i kurs hos Arvid Nordquist. Under 1960-talet fick varje nyanställd representant först en allmän företagspresentation och sedan var det dags att praktisera på expeditionen, lagret, färskvaruavdelningen och försäljningskontoret. Den grundläggande utbildningen tog två månader.

Därefter följde en tre veckor lång säljkurs med tonvikt på varukunskap men med inslag av försäljningspsykologi, företagsorganisation och livsmedelshandelns utveckling. När kursen var slut fick deltagarna göra ett prov som betygsattes.

Sedan följde en veckas praktiskt arbete med uppskyltning under distriktschefens ledning. När försäljaren hade kommit så långt följde tre månaders arbete på fältet – i början med en ordinarie representant, sedan på egen hand. De som lyckades bra fick sedan ett eget distrikt när det blev något ledigt.

Regelbundna konferenser

Försäljarna fortbildades dels genom samresor med försäljnings- och marknadsledningen, dels genom konferenser. Varje vecka deltog alla försäljare i en regional heldagskonferens. Dessutom samlades hela försäljarkåren till centrala tvådagarskurser två gånger om året.

Arvid Nordquist var också en av initiativtagarna till en radiokurs i butiksengelska – ”Canned Food English” med Ian Dunlop som i slutet av 1950-talet och början av 1960-talet ledde utbildningsprogram på tv.

Författare
Eva Häggmark

Lagerarbete
Pall med färsk fisk dras genom lokalerna.
Kreatör: Okänd
Motiv-ID: DA2013-10082-SE_CFN_AN_AN_K1b.2_0016.tif

Lagerarbete
Kreatör: Okänd
Motiv-ID: DA2013-10153-SE_CFN_AN_AN_K1b.7_0009.tif

Butiken på Birger Jarlsgatan
Lagret.
Period: 1966
Plats: Birger Jarlsgatan 24, Stockholm
Kreatör: Okänd
Motiv-ID: DA2013-10116-SE_CFN_AN_AN_K1b.4_0013.tif