Inom Arvid Nordquist har lagandan alltid varit viktig. Den renhåriga framåtanda som Bengt Nordquist tog till sig genom ungdomsårens tävlingsidrott försökte han ingjuta hos företagets personal.

Handel är en annan form för tävling än idrott”, sa Bengt Nordquist. Han menade att skillnaden i princip var liten och att varje medarbetare hade rättigheten att bli renhårigt bemött av företaget som i sin tur önskade samma behandling. ”Detta”, sa Bengt Nordquist, ”är grunden på vilken lagarbetet inom vårt företag vilar.

Kundservice viktigast

Honnörsorden framför andra var dock service gentemot kunderna.

Kunderna är den viktigaste länken i hela relationskedjan och med den inställningen följer lönsamhet, sa Bengt Nordquist i en intervju i Svenska Dagbladet 1987. Man ska inte ha lönsamheten för ögonen, den blir en naturlig följd av att man håller kvalitet och service på hög nivå. I kombination med att man som handelsman måste ha mod, tålamod, uthållighet och ödmjukhet.

En för alla, alla för en

I ett utskick till medarbetarna i mars 1968 skrev han att det var viktigt att behandla alla enligt samma förutsättningar:

Om någon till äventyrs skulle inbilla sig att det finns fina och mindre fina kunder är detta en grov felaktighet. Oberoende av namn, klädsel och storlek på inköpen ger varje person som är kund i denna egenskap uttryck för ett förtroende för företaget och måste och skall bemötas som en för alla, alla för en.

Bengt Nordquist menade att det sätt som man behandlade kunderna på ofta handlade om talang, men att mycket gick att lära sig. Han vill uppmuntra till ett ”gott sätt fritt från fjäsk eller slikt” men påminde också sina medarbetare om ett kinesiskt ordspråk:

Den handelsman som ej möter en kund med ett leende och en vänlighet är ingen riktig handelsman.

Författare
Eva Häggmark

Färskvarudisk
Period: 1968
Plats: Birger Jarlsgatan, Stockholm
Fotograf: Lennart af Petersens
Motiv-ID: DA2013-10051-SE_CFN_AN_AN_K1b.1_0027.tif

Butiken på Birger Jarlsgatan
Butiksinteriör.
Period: 1968
Plats: Birger Jarlsgatan 24, Stockholm
Fotograf: Lennart af Petersens
Motiv-ID: DA2013-10137-SE_CFN_AN_AN_K1b.6_0003.tif

Butiken på Birger Jarlsgatan
Butiksinteriör.
Period: 1968
Plats: Birger Jarlsgatan 24, Stockholm
Fotograf: Lennart af Petersens
Motiv-ID: DA2013-10139-SE_CFN_AN_AN_K1b.6_0005.tif