Med USA som förebild började det i slutet av 1920-talet växa fram livsmedelskedjor med filialbutiker i Sverige. Kedjorna kunde pressa sina priser, vilket bidrog till att konkurrensen om kunderna hårdnade.

Företagen med många butiker hade också ekonomiska resurser till en intensivare annonsering. Veckoannonser började användas alltmer av detaljhandeln, och varje fredag erbjöd butikerna konsumenterna ett urval, ofta med bra priser.

Ingen kontakt med utländska exportörer

På 1930-talet hade ingen i inköps- eller chefsställning på Arvid Nordquist någon kunskap i främmande språk. Därför gjordes alla inköp av importvaror via så kallade handelsagenter. Företaget hade alltså ingen direktkontakt med utländska exportörer. Men för att kunna hävda sig i konkurrensen fordrades ständigt nya varor från nya inköpsställen som skulle kunna visas upp i veckoannonserna.

Resor över hela världen

Därför sände vd:n Ernst Thelén i mitten av 1930-talet ut den unge Bengt Nordquist till Tyskland, England och Frankrike för att hitta nya kontakter och nya varor. Man hade redan ett samarbete med företaget S & W, känt för sina frukt- och grönsakskonserver, och 1937 blev samarbetet fastare eftersom det var en av Arvid Nordquists första agenturer.

På våren 1939 sändes Bengt Nordquist till USA. Han åkte båt från Sverige till New York, och sedan flyg till Kalifornien. På den här tiden fanns inget direktflyg mellan New York och San Francisco, så det blev 19 stopp på vägen…

Författare
Eva Häggmark

Logotyp
Gammal Arvid Nordquist-logotyp.
Kreatör: Okänd
Motiv-ID: DA2013-10409-SE_CFN_AN_AN_K1e.3_0003.tif

Butiksinteriör
Plats: Stockholm
Kreatör: Okänd
Motiv-ID: DA2013-10248-SE_CFN_AN_AN_K1f.4_0014.tif

Bengt Nordquist med två män
Bland S&W-produkter.
Period: 1952
Kreatör: Okänd
Motiv-ID: DA2013-10193-SE_CFN_AN_AN_K1c.2_0006.tif

Bengt Nordquist och man
Tittar på S&W-produkter.
Period: 1952
Kreatör: Okänd
Motiv-ID: DA2013-10194-SE_CFN_AN_AN_K1c.2_0007.tif

Kungsholmsfartyg utanför New Yorks kust
Plats: New York, USA
Kreatör: Okänd
Motiv-ID: DA2013-10102-SE_CFN_AN_AN_K1b.3_0010.tif