Det andra världskrigets utbrott medförde nya, tuffa villkor för Arvid Nordquist. Många livsmedel ransonerades för konsumenterna, till exempel kaffe, kött, matfett och socker. Vissa produkter tog helt slut i butiken.

Under ett besök i USA före krigsutbrottet 1939 hade man beställt väldigt stora leveranser av konserver som levererades under hösten. Men man skyndade sig också att importera stora mängder livsmedel från andra länder. I april 1940 kom ett totalt importstopp i väntan på båtar som skulle kunna passera minfälten i Nordsjön. Svenskarna hamstrade mat och lagren från 1939 började sina.

Kraftigt minskad personal

Många män kallades in till militärtjänstgöring utmed gränserna till Norge, Finland och till Sveriges kuster. Det orsakade stora problem för näringslivet, speciellt vid akuta krigshändelser i närheten av vårt land. Under krigsåren kunde det hända att när Arvid Nordquists butik skulle öppnas, så infann sig bara ungefär hälften av personalen. De som inte redan var inkallade hade plötsligt fått en inkallelseorder. Att personalstyrkan kraftigt decimerades medförde en ökad arbetsbörda för de äldre som var kvar i tjänst.

I maj 1941 avled vd:n Ernst Thelén plötsligt – hans hälsa hade undergrävts av de svåra förhållandena, oron för framtiden och ansvaret för företaget och medarbetarna.
Under 1944 började dock många känna att kriget närmade sig slutet, och optimismen spred sig. Den 15 september det året firade företaget sitt 60-årsjubileum med en middag på Stallmästargården för hela personalen.

Författare
Eva Häggmark

Arvid Nordquist specialinläggning
Svenska ärter, special och extra petits pois.
Kreatör: Okänd
Motiv-ID: DA2013-09953-SE_CFN_AN_AN_K1a.14_0010.tif

Ernst Thelén
Kreatör: Okänd
Motiv-ID: DA2013-10387-SE_CFN_AN_AN_K1d.1_0006.tif

60-årsjubileum
Styrelsen: ordförande Notarius Publicus Clas Östberg, vd direktör Bengt Nordquist, bankdirektör A. Wikström, dr. R. Winbladh, godsägare S. Malmborg och suppleanterna disponent K. Kristoffersson och direktör B. Öhrman.
Period: 1944
Kreatör: Okänd
Motiv-ID: DA2013-10204-SE_CFN_AN_AN_K1c.2_0017.tif

60-årsjubileum
Firmans chaufförer.
Period: 1944
Kreatör: Okänd
Motiv-ID: DA2013-10205-SE_CFN_AN_AN_K1c.2_0018.tif

60-årsjubileum
Dr. R. Winbladh, fru Anna Ström och grosshandlare Kurt Haegerström.
Period: 1944
Kreatör: Okänd
Motiv-ID: DA2013-10202-SE_CFN_AN_AN_K1c.2_0015.tif